Website TRUONGMINHTUAN.INFO tạm thời dừng hoạt động để nâng cấp phiên bản mới.
Chính thức triển khai ngày 2019.01.09..!