Học Lập trình Fullstack Developer trực tuyến.NET COACHING 2021Lộ trình riêng biệt cho học viên

Đào tạo Học viên xây dựng ứng dụng Frontend và Backend theo mô hình Bootcamp từ ví dụ cơ bản đến bài toán doanh nghiệp thực tế.!
Tư vấn: 0942.999.871 (Thầy Tuấn)

Inbox Tư Vấn

HỌC! HỌC NỮA! HỌC MÃI!

Trương Minh Tuấn, với hơn 08 năm đã tham gia đào tạo, tư vấn và triển khai nhiều giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp, cơ quan; như hệ thống Quản lý Đào tạo dành cho khối Cao đẳng ngành Y tế, Hệ thống tích hợp ERP, Hệ thống tích hợp Hoá đơn điện tử,...
Hiện tại, mình có 02 bài báo quốc tế có chỉ số ISSN, ISBN và liên tục học tập không ngừng để nghiên cứu các bài toán trong AI như Educational Data Mining, Clustering Systems, Recommender Systems.

Cam kết khoá học

Nắm bắt và cập nhật những công nghệ hot nhất vào chương trình học

Kinh nghiệm dự án

Đủ kinh nghiệm phát triển project trước khi hoàn thành khoá học

Học cùng chuyên gia

Trực tiếp đào tạo bởi giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm dự án thực tế

Mọi lúc mọi nơi

Chỉ cần có điện thoại máy tính bảng, laptop hoặc TV kết nối Internet

.NET COACHING
Là sự kết hợp các kỹ thuật công nghệ Frontend, Backend để tạo ra một Web Application, Hệ thống phần mềm quản lý chuyên nghiệp cho khách hàng.
Frontend

HTML5, CSS3, Javascript, ES6, JQuery, Bootstrap, AJAX & DOM, UI/UX, AngularJS, React JS

Backend

C#, OOP, LINQ, SQL Server, Entity Framework, EF Core, RESTful API, ASP.NET Core, MVC Core

Fullstack

Front-End Developer, Back-End Developer, Server, Network, Business Logics, Technical Logics

App Mobile

UI/UX, JavaScript, ES6, Async programming, Navigation Component, publish APK & iPA

SỰ KHÁC BIỆT

Fullstack Developer được thiết kế theo mô hình Coaching đặc biệt, học viên được đào tạo bài bản kiến thức lý thuyết nền và làm dự án thực tiễn doanh nghiệp.

 
#1
GIẢNG VIÊN

Người học được hỗ trợ nhiệt tình và được chia sẻ tất cả kinh nghiệm từ các dự án của giảng viên

#2
HỆ THỐNG HỌC TẬP

Hệ thống học tập e-Learning chủ động giúp cho người học dễ dàng thảo luận, chia sẽ và tương tác với nhau

#3
BÀI GIẢNG KHOÁ HỌC

Liên tục cập nhật các phiên bản công nghệ, giúp cho người học tiếp cận dễ dàng trong việc nâng cấp kiến thức

#4
PHƯƠNG PHÁP HỌC

Học viên được thiết lập bài giảng theo từng ngày, từng module nhằm hoàn thiện kiến thức cơ bản trước khi thực hành

#5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Có bài kiểm tra giữa kỳ, bài tập cuối module và hoàn thành nhiều dự án thực tế của khách hàng

#6
KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Mang đến cho người học kinh nghiệm thực tế với các bài toán doanh nghiệp ngay khi chưa hoàn thành khoá học

#7
TƯƠNG TÁC KHOÁ HỌC

Livstream tương tác giữa Giảng viên và học viên trong suốt khoá học để đảm bảo kiến thức kịp thời

#8
CAM KẾT KHOÁ HỌC

Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức mang tính thực tế và tự tin xin việc sau khi hoàn thành khoá học

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC

Chương trình Đào tạo phù hợp với mỗi đối tượng người học, từ người chưa biết gì về lập trình cho đến người đã biết cơ bản, kể cả những người có ý định trở thành Freelancer công nghệ.

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình, có niềm đam mê thiết kế website, lập trình phần mềm, landing page...

HỌC SINH PHỔ THÔNG

Có ý định chọn ngành CNTT để học tập và nghiên cứu sau khi hoàn thành chương trình học THPT

SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG

Sinh viên muốn tìm hiểu khoá học lộ trình Fullstack .NET để định hướng công việc, tương lai nghề nghiệp

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Giáo trình được xây dựng bài bản dành cho người mới bắt đầu học
Với lộ trình 12 tháng học lý thuyết kết hợp demo và 06 tháng hoàn thành project thực tế
Người học được cung cấp tài liệu lý thuyết, mã nguồn khoá học từ hệ thống và Github

HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, nó giúp cấu thành các cấu trúc cơ bản của một Website, làm cho trang Web trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Đồng thời, nó còn hỗ trợ khai báo các File kỹ thuật số như nhạc, Video, hình ảnh,…

Làm quen với HTML

HTML Development IDE

HTML Page Structure

HTML Tags

HTML Elements and Attributes

HTML Formatting and Styles

HTML Layouts

HTML Blocks and Inline Elements

Empty Elements And Nested Elements

HTML Quotation and Citation Elements

Giới thiệu HTML5

HTML5 Document

Trình duyệt Browsers cho website

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ được sử dụng để tạo phong cách cho các trang web HTML. Nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS sẽ giúp người thiết kế có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc…

Giới thiệu CSS

CSS3 Selectors

Pseudo Elements and Pseudo Classes

Types of CSS

CSS Fonts and CSS Text

CSS Box Model

Margin, Padding and Border

Position and Colors

CSS Background and Gradients

CSS Units

CSS Layout

Media Queries

CSS Functions

Transitions and Animations

CSS Shadow

What is JavaScript?

What is ECMA Script?

JavaScript vs. Other Static Languages

Setting up Dev Environment

JavaScript Advantages And Disadvantages

JavaScript Data Types – Primitive & Non-Primitive

Variables and Statements : var, let, const keywords

Conditional Statements

If, If..else, -Switch statements

Loops

Strings

Object-Oriented Programming Concepts

Access Modifiers

Members and Accessors

Inheritance

Polymorphism

Abstract Class and Interface

Methods Overloading

Constructors

JavaScript Functions

Function Parameters

Advanced Function

Scope

Prototypes

HTML và CSS

HTML5 Tags In Website

Using HTML and CSS for Layout

Header, Nav, Section, Article...

Layout Website

Introduction to Photoshop

Color, Object, Font, Size in Photoshop

Using Slide Tool for Layout

Introduction to Bootstrap

Bootstrap Installation Options

Introduction to Bootstrap 4

Layouts and Grid System

Alignments and Offsets

Images and Lists

Bootstrap Tables

Buttons, Badges

Cards, Media Objects

Objects

Object Properties

ES5 & ES6 Classes

Class Members and Methods

Prototype and Class

Inheritance

JavaScript Modules

CommonJS, AMD and UMD

ES6 Modules

Promises

Async/Await

AJAX

AJAX Advantages & Disadvantages

Introduction to HTTP Protocol

Internet address structure

HTTP Message

HTTP Verbs (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH)

Headers

Caching

HTTPS

Introduction to Angular

Angular History

Angular1.x vs. Angular2+

Development Tools

Angular CLI

Creating Project for Angular v5, v6, v9

Angular App structure

Angular with Visual Studio

Angular Building Blocks

Data Binding

Directives

Custom Directives

Pipes

Custom Pipes

Routing

Router Links and Route Parameters

Nested Routes and Lazy Loading

History of .NET Platform

.NET Framework vs. .NET Core vs. Mono

.NET Standard Library

.NET 5: One .NET Vision

.NET 4.x vs. .NET Core/.NET 5 Architecture

.NET Architecture Components: CLI, BCL, CLR, CTS, CLS

.NET Compilation: IL/MSIL, JIT/RyuJIT

Assembly and Garbage Collector

.NET 5: One .NET Vision

.NET Compilation

.NET CLI

ASP.NET Core and Web API with .NET5

Blazor with .NET 5

Windows Desktop Apps with .NET5

Introduction to C#

History of C# Version

C# Code Execution

Installing and Configuring Visual Studio

Variable

Data Type

Safe Type Casting with IS and AS Operator

Operators, Operators precedence

Conditional Statements: IF, IF..ELSE IF, SWITCH

Loops: DO..WHILE, WHILE, FOR, FOREACH

Jump Statements

Object-Oriented Programming Concepts

Access Modifiers

Constructor

Inheritance

Methods

Structure

Abstract Class

Interface

Interface vs. Abstract Class

Static Class

Extension Methods

Partial Class

Partial Methods

Introduction to Database

Introduction to SQL Server

Installing SQL Server and Components

SQL Server Database and Tables

SQL Keys

SQL Commands

SQL Constraints

Types of Database

Data Types, Variables and Operators

SQL Server Control Of Flow

SQL Query and Sub Query

SQL Clauses

SQL Predicates

SQL Joins

SQL Exceptions

Try..Catch

What is LINQ?

LINQ Architecture

LINQ Flavors

Advantages and Disadvantages of LINQ

LINQ Pad

LINQ Query Syntax and Query Execution

LINQ Query Operators

Var type vs. Generics

Collection Interfaces

Introduction to Entity Framework Core

EF Core vs. EF 6.x

EF Core Data Modeling Approaches

Defining Model and Schema

Creating Database Using EF Core Code First

EF Core Conventions

EF Core Custom Conventions

EF Core Migration

DbContext Scaffolding

EF Core Power Tool

Relationships in Database

Introduction to ORM

EF Core Data Modeling

Creating Entities and Database

Performing CRUD Operations

LINQ with Entity Framework

LINQ Query Providers

LINQ Pad to Test and run LINQ Query

Querying Entity Framework 6.x DAL

Entity Data Loading: Lazy Loading and Eager Loading

Querying Entity Core DAL

SQL Joins with LINQ

.NET Core History

.NET vs. .NET Framework

.NET Standard Library

.NET CLI

ASP.NET Core MVC

ASP.NET MVC vs. ASP.NET Core

Action Results

Communication among Model, View and Controller

Razor View Engine

Razor Syntax

Routing - Convention Routing and Attribute Routing

Html Helpers

Tag Helpers

ViewData, ViewBag, Session, QueryString and Cookies

ASP.NET Core Forms

Weakly Typed and Strongly Typed Forms

Model Binding

Handling Forms Post

Forms Validations - Server Side and Client Side

Custom Validations

Built-In Middleware and Custom Middleware

ASP.NET Core Pipeline

ASP.NET Core Filters

Creating Custom Filters

Dependency Injection (DI)

Implementing DI in ASP.NET Core

Built-In Container Service

ASP.NET Core Environments

Exceptions Handling and Logging

Project Architecture and Design Patterns

ASP.NET Core Identity and Login Process

Implementing Security

CRUD Operations

Angular with ASP.NET Core

Shopping Cart and Shopping Store

Repository Design Pattern

Defining Database Entities in Domain Models layer

Implementing Login and Signup Process

Introduction to SOA

Introduction to REST

Introduction to ASP.NET Web API

WCF vs. Web API

Building Web API

Testing API Using Postman

Routing - Convention and Attribute Routing

Action Result

Model Binding & Model Validation

Handling Validation Errors

Building ASP.NET Web API

ASP.NET Web API CRUD Operations

Consuming Web API in ASP.NET MVC

Performing CRUD Operations using ASP.NET MVC

Introduction to ASP.NET Web API

Building ASP.NET Web API

Testing Web API Using Postman

Introduction to Single Page App (SPA)

Integrating Angular with Web API or ASP.NET MVC

Consuming ASP.NET Web API in Angular

Http vs. HttpClient

HỌC PHÍ

Học phí phù hợp với từng gói mà Học viên đăng ký và có thời gian truy cập toàn bộ chương trình là 12 tháng.

ƯU ĐÃI
12,929,000 VNĐ

Inbox qua Messenger
Học viên hoàn thành học phí một lần hoặc gói 04 lần/năm

TRỌN GÓI
48,922,000 VNĐ

Giảm 10% khi đóng học phí một lần. Giảm thêm 10% dành cho học sinh, sinh viên

COACHING ĐẶC BIỆT
Liên Hệ Tư Vấn

Mô hình áp dụng cho cá nhân, tổ chức cần đào tạo đội ngũ developer lĩnh vực .NET

CONTACT
- eMail: ifsoft@live.com
- phone: 0942.999.871

TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT CORPORATION Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

CONNECT TRUONGMINHTUAN
Facebook