ARTICLEs

Cấu hình IIS cho ứng dụng ASP.NET1

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Bước 01: Vào Start / Control Panel

Bước 02: Chọn Program and Features

Bước 03: Chọn Turn Windows features on or off , Chọn IIS (Internet Information Services) và chờ trong giây lát để Windows cài đặt dịch vụ

Bước 04: Đăng ký asp.net vào hệ thống với mã lệnh “aspnet_regiis –i” với quyền AdministratorBước 05: Mở IIS bằng cách vào Start / Control Panel / Administrative Tools / chọn dịch vụ Internet Information Services (IIS) Manager

Bước 06: Tạo Application Pools phù hợp với .NET Framework v4.0.30319

Bước 07: Tạo Application để trỏ tới website ASPNET. Lưu ý: Website đã được Publish thành tập tin .DLLBước 08: Chạy website từ trình duyệt với 2 cách: thông qua IIS, thông qua trình duyệt Friefox, Google Chrome, …

Chúc bạn học tập tốt.

Truong Minh Tuan on 2017-03-28 22:22:28

Lưu ý: Bài viết này, mình triển khai trên Window 7, nếu bạn dùng Window Server thì cũng vậy nhé. 

Chúc bạn triển khai tốt dự án của mình trên Server.TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com