ARTICLEs

Từng bước Import dữ liệu từ Excel vào SQL Server0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Dưới đây, chúng tôi gửi đến bạn đọc các bước để hoàn chỉnh cách Import dữ liệu này

Bước 01: Tạo một tệp Excel như hình bên dưới. Ở đây, chúng tôi dùng phiên bản 2003, bạn có thể dùng các phiên bản cao hơn cho bài viết này.

Bước 02: Mở SQL Server và thực hiện Import như hình bên dưới.Bước 03: Chọn nguồn dữ liệu cần Import. Ở đây là tập tin .xls - Excel


Bước 04: Chọn dữ liệu Import. Ở đây là Cơ sở dữ liệu trong SQL ServerBước 05: Chọn dữ liệu của Excel thông qua Sheet. Lưu ý, bạn chọn Table tương ứng đã được tạo trong Cơ sở dữ liệu trước đó
Bước 06: Dữ liệu đã được Import vào Cơ sở dữ liệu SQL Server


Bước 07: Kiểm tra dữ liệu thông qua truy vấn Query


Chúc bạn thành công...!TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com