ARTICLEs

Khắc phục lỗi tài khoản sa khi đăng nhập trong SQL Server 20080

An article of Nguyễn Chí Bảo created at 2017-03-28 14:32:09

Bài viết dưới đây, chúng tôi phần nào giúp cho bạn giải quyết vấn đề trên

Bước 1: Khởi động SQL Server của bạn lên và đăng nhập với chế độ Windows Authentication

Bước 2: Click vào Server name chọn Properties

Bước 3: Chọn Security, ở mục Server authentication chọn quyền SQL Server and Windows Authentication mode

Bước 4: Restart lại chương trình

Bước 5: Vào Security/chọn Properties của tài khoản sa

Bước 6: Đặt lại mật khẩu vào ô Password và Confirm password. Sau đó chọn mục Status phần login chọn Enable

Bước 7: Restart lại chương trình lại một lần nữa, rồi Disconnect và Connect lại với tài khoản sa

Chúc bạn học tập tốt

Nguyễn Chí Bảo - Đại học Tiền GiangTRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com