ARTICLEs

Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên Windows0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Nhưng để chạy được một ứng dụng của NodeJS thì bạn cần chuẩn bị các phần mềm tương ứng với nó như NodeJS, Git-scm. Và dưới đây, tôi hướng dẫn bạn cách cài đặt và triển khai demo cho ứng dụng NodeJS này

Bước 01: Download NodeJs và cài đặt, chọn phiên bản mới nhất tuỳ theo hệ điều hành mà bạn đang có, ở đây tôi dùng Windows

Bước 02: Cài đặt bản NodeJs theo trình tự như cài đặt các phiên bản phần mềm khác

Bước 03: Cài đặt git-scm, đây là phần mềm giả lập để chúng ta chạy được các ứng dụng của NodeJs

Bước 04: Tôi tiếp tục demo cho bạn thấy ứng dụng của NodeJS chạy như thế nào. Đầu tiên, bạn dùng Notepad để thử một dòng code sau, lưu ý bạn phải lưu trong một Floder nhéChúc bạn thành côngTRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com