ARTICLEs

Cách đặt mã Javascript trong bất cứ website nào0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Hôm nay, tôi nói rõ hơn một chút về việc này và giúp cho các bạn hiểu hơn cách để tham chiếu đến thư viện Javascript trong website của chúng ta.

Thẻ BODY, HEAD

Thông thường thì việc đặt mã cho đẹp và chuyên nghiệp thì đa phần deverloper đều đặt chúng trong thẻ BODY và thẻ HEAD.

Ví dụ đoạn mã của tôi như sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

document.write("<p>Blogger Trương Minh Tuấn"</p>");

</script>

</body>

</html>

Như vậy thì việc hiển thị ra màn hình dòng chữ "Blogger Trương Minh Tuấn" là điều tất nhiên. Bởi vì trình duyệt hiển thị nội dung trang HTML tính từ trên xuống dưới và gặp thông tin nào thì hiển thị thông tin đấy.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script type="text/javascript">

$(function () {

$("#TMTUAN").scrollToTop({ speed: 10000, ease: "easeOutExpo", start: 300 });

});

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>

Với ví dụ trên, bạn thấy tôi đặt thẻ Javascript trong thẻ HEAD để bố cục các function() do developer viết ra, nhằm mang tính chuyên nghiệp hơn cho ứng dụng website. Điều này làm rõ hơn việc phân việt code, mã HTML và thư viện Javscript trong web.

Đôi khi developer muốn chạy mã JavaScript khi một sự kiện được triệu gọi như khi người dùng nhấn click button. Và việc này, chúng ta cần đóng gói mã Javascript trong hàm function() như ở trên, và các function thường được sử dụng chung với event

Ngoài ra, bạn cũng có thể viết mã Javascript thông qua một file .js và không nằm trong tập tin .HTML (website), vì thế việc sử dụng nhiều lần file .js này là điều tuyệt vời cho những developer phát triển các sản phẩm CMS như tôi đã phát triển trước kia.

Việc triệu gọi một file .js bên ngoài vào trang .HTML là điều dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ví dụ đoạn mã của tôi như sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script type="text/javascript" src="javascript1.js"></script>

</head>

<body>

<script type="text/javascript" src="javascript2.js"></script>

</body>

</html>

Như vậy, bạn có thể dùng thẻ HEAD, BODY để triệu gọi các mã Javascript, JQuery mà bạn viết trong ứng dụng website. Việc này là rất cần thiết đối với các website hiện thời và việc viết mã gọn gàng, lành mạch, dễ hiểu, cấu trúc chuyên nghiệp là điều mà một developer thường xuyên trao dồi thông qua các sản phẩm thực tế.

Hãy comment với tôi, cùng chia sẽ quan điểm và cùng trao đổi kiến thức nhé.

Xin chúc các bạn thành công.

Trương Minh Tuấn.TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com