ARTICLEs

Cách kiểm tra một Table có tồn tại trong Database của SQL Server hay không?0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Lập trình viên phát triển ứng dụng đôi khi bạn cần phải kiểm tra thử một Table có tồn tại trong Database hay không trước khi bạn chạy script SQL để thực hiện ý tưởng của phần mềm. Và việc đó bạn cần  sử dụng View có tên là INFORMATION_SCHEMA.TABLES - kiểm tra sự tồn tại của Table.

CÚ PHÁP:

IF(exists(
        SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
        Where TABLE_SCHEMA='[Schema Name]' and TABLE_NAME='[Table Name]'
        ))
        Begin
            --Cau lenh cua ban
        End

VÍ DỤ:

IF(exists(
        SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
        Where TABLE_SCHEMA='dbo' and TABLE_NAME='tbl_New_Categories'
        ))
        Begin
            SELECT * FROM tbl_New_Categories
        End

Việc này sẽ rất phù hợp cho những bạn đang làm chuyên về hệ thống, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu, vì khả năng am hiểu của bạn khá cao và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề là tuyệt vời. Nhưng có một lưu ý dành cho những bạn thường xuyên làm việc với EF - Entity Framework và truy vấn LINQ thì việc này trở nên khó khăn hơn, vì .NET đã làm điều đó giúp bạn. 

Bản thân tôi cũng chia sẽ thêm những kinh nghiệm khi làm việc với các sản phẩm lớn như Quản lý Đào tạo, thì việc thường xuyên sử dụng SQL là rất cao, kể cả INDEX dữ liệu, đòi hỏi Lập trình viên phải có dư thừa khả năng để xử lý. Và bạn biết đó, trong các dự án lớn, dự án cũ thì SQL là sự lựa chọn tuyệt vời. 

Chúc các bạn học tập tốt

Trương Minh TuấnTRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com