ARTICLEs

Năm thư viện hỗ trợ nén tập tin cho các lập trình viên .NET0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

1. SharpZipLib

SharpZipLib là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ các tập tin dạng Zip. Có thể tải về SharpZipLib ở đây.

2. SevenZipSharp

Đây là một thư viện mã nguồn mở sử dụng cho tập tin nén dạng 7-zip. Thư viện này hỗ trợ việc nén và giải nén dữ liệu cho tất cả các định dạng 7-zip. Để biết thêm thông tin và tải về, bạn truy cập vào đây.

3. JurikSoft Compression Library 1.1.0

JurikSoft Compression Library là một thư viện .NET gồm nhiều phương thức giúp nén các chuỗi (kiểu bytes) sử dụng các thuật toán khác nhau. Để tìm hiểu giá cả và thông tin của thư viên này, bạn truy cập vào đây.

4Xceed Zip Compression Library

XceedZip Compression Library là thư viện được phát triển bởi Xceed Software. Thư viện này cung cấp khả năng nén và giải nén dữ liệu cho các ứng dụng .NET. Tham khảo thêm thông tin và giá của thư viên này tại đây.

5. DotNetZip – Nén và giải nén

DotNetZip là thư viện miễn phí và dễ sử dụng dung để tạo ra các tập tin zip (chứa nhiều tập tin, hoặc thư mục). Bạn có thể tải DotNetZip từCodeplex.

Đối với bản thân tôi thì thường dùng TotalCMD để thực hiện các việc nén tập tin .rar; .zip. Và tất cả mọi công việc tôi đều dùng TotalCMD. Bạn có thể tìm kiếm trên anh Google và dùng thử công cụ này.

Bài viết sử dụng nguồn từ Anh Lê Hoàng Dũng. Thông qua bài viết này, tôi cũng như các bạn có thêm kiến thức để làm việc với .NET trong thời gian tới được tốt hơn nhé.

Chúc các bạn học tập tốt

Trương Minh Tuấn

 TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com