»
.Net Core Developer Roadmap
Tin được đăng vào lúc 12h45' ngày 16 tháng 05 năm 2020
Net-Core-Developer-Roadmap.png
 
 
 
 
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
LIÊN H
- eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871
TRƯƠNG MINH TUẤN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

KẾT NỐI VỚI TRƯƠNG MINH TUẤN
Facebook