Hoàn chỉnh ứng dụng thực tế Web Application với ASP.NET WEBFORM
Cung cấp cho Học viên đầy đủ kiến thức để làm chủ công nghệ Microsoft và tự tay phát triển hoàn chỉnh một ứng dụng thương mại trên nền tảng .NET với ADO.NET Database và nhiều hơn thế nữa.
TRƯƠNG MINH TUẤN
GIÁ
MIỄN PHÍ
CONTACT
eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871
TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology
CONNECT
Facebook