Xây dựng ứng dụng Web Application với ASP.NET WebForm
Đây là Khoá học cơ bản dành cho những ai muốn trở thành Lập trình viên ASP.NET từ không biết cho đến hoàn chỉnh ứng dụng Web Application. Bạn sẽ được học các kỹ năng phù hợp với thực tế như làm việc với SQL Server, ADO.NET Database, .NET Framework và hoàn chỉnh một ứng dụng website application.
Truong M Tuan
GIÁ
MIỄN PHÍ
CONTACT
- eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871

TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

CONNECT TRUONGMINHTUAN
Facebook