Khoá Học .NET CODING BOOTCAMPS
Đây là Khoá học từng bước dành cho những ai muốn trở thành Lập trình viên từ không biết cho đến chuyên nghiệp. Bạn sẽ được học các kỹ năng phù hợp với thực tế như Front-End (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Responsive/Mobile Design, ReactJS), UI/UX, SASS/SCSS, Git/Version Control; Back-End (C# Language, Database, ADO.NET Database, .NET Framework, LINQ, WebForm, MVC, .NET Core, .NET Core MVC, RESTful Services and APIs) để xây dựng và phát triển ứng dụng thực tế ngoài doanh nghiệp.
Truong M Tuan
GIÁ
MIỄN PHÍ
CONTACT
- eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871

TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

CONNECT TRUONGMINHTUAN
Facebook