Xây dựng ứng dụng Web Application với ASP.NET WebForm
Đây là Khoá học cơ bản dành cho những ai muốn trở thành Lập trình viên ASP.NET từ không biết cho đến hoàn chỉnh ứng dụng Web Application. Bạn sẽ được học các kỹ năng phù hợp với thực tế như làm việc với SQL Server, ADO.NET Database, .NET Framework và hoàn chỉnh một ứng dụng website application.
MIỄN PHÍ
BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ?
- Hiểu được các thành phần và cấu trúc làm việc cơ bản với HTML Control, User Control;
- Nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET WEBFORM và ADO.NET Database qua truy vấn dữ liệu;
- Từng bước xây dựng các Form cụ thể theo từng chức năng người dùng;
- Phát triển độc lập một ứng dụng website tin tức, bán hàng trên template WebForm của Microsoft;
- Deploy sản phẩm lên Window Hosting (IIS Webserver);
- Làm nền tảng cho việc nghiên cứu và xây dựng sản phẩm với ASP.NET MVC, .NET CORE;
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Sinh viên CNTT đã học qua ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server, HTML, CSS hoặc đã học qua khoá học lập trình cơ bản;
- Người đi làm muốn tìm hiểu về .NET và cách xây dựng ứng dụng ASP.NET WEBFORM của Microsoft;
- Những người muốn trở thành Freelancer trong lĩnh vực lập trình website;

HÌNH THỨC & THỜI GIAN HỌC
- Trực tuyến (online) qua website Trương Minh Tuấn;
- Khoá học được đào tạo theo dạng step by step, học viên cần chuẩn bị máy vi tính để thực hành Lab;
- Đặt câu hỏi và tham gia Thảo luận trong các nội dung bài học;
- Giảng viên trực tiếp hỗ trợ cho Học viên đến khi hoàn thành sản phẩm Web Application;
TMT.BNK.DATABASE: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER
XEM CHI TIẾT
TMT.BNK.ADONET: KIẾN TRÚC ADO.NET DATABASE
XEM CHI TIẾT
TMT.BNK.WEBFORM: HOÀN CHỈNH ỨNG DỤNG WEB VỚI ASP.NET WEBFORM VÀ ADO.NET DATABASE
XEM CHI TIẾT
Truong M Tuan

I'm a programmer, writer, teacher, and speaker..!

Nearly 8 years experience on .NET Fullstack

The author's of the EduMan, MPS PlatForm solution

Researching and Applying AI problems in Application

Founder of AT GLOBAL ecosystem

Founder & CEO of BEST SOLUTIONS company
CONTACT
- eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871

TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

CONNECT TRUONGMINHTUAN
Facebook